Branding, Packaging
Naše služby:
Rok:
Logo
2022
Symbol
Vizuální styl značky
Kreativní vedení:
Předtisková příprava
Lukáš Chládek
Zajištění produkce
Webdesign
Design:
Programování a kódování
Michaela Nerudová

Naše služby:

Logo

Symbol

Vizuální styl značky

Předtisková příprava

Zajištění produkce

Webdesign

Programování a kódování

Rok:

2022

Kreativní vedení:

Lukáš Chládek

Design:

Michaela Nerudová

2022

Design: